Downloadbereich von Lebenslauf, Zeugnissen und Nachweisen  - siehe weiter unten

 English version and downloads of my CV and certificates - see below 

Česká verze a download mého životopisu (v Němčině a v Angličtině) a mých certifikátů - víz níže

Liebe Besucher,

Sven Portz ist mein Name, ich bin deutscher Muttersprachler und freiberuflicher Dolmetscher und Übersetzer

in den Sprachkombinationen Tschechisch/Slowakisch > Deutsch und Englisch > Deutsch.

Ich lebe abwechselnd in Wien und Prag.
 
Kurz etwas zu mir:
Studiert habe ich "Informations- und Kommunikationsmanagement" an der "Neisse-University", einem internationalen Studiengang auf Englisch, an drei Hochschulen, in drei Ländern: TU Liberec (Tschechien), TU Wroclaw (Polen) und FH Zittau/Görlitz (Deutschland).  
Die Fächer waren aus den Bereichen Wirtschaft, EDV, Sprachen und Kommunikation.
Das Studium war komplett auf Englisch, da Polen, Tschechen und Deutsche zusammen studiert haben.
Eine detaillierte Fächerliste können Sie aus meinem Bachelor-Zeugnis hier auf meiner Seite ersehen.
 

Als Dolmetscher, Übersetzer und Korrekturleser habe ich Erfahrungen in folgenden Bereichen:
 
1) Landwirtschaft
mehrmalige Tätigkeit als Dolmetscher auf einer großen Agrartechnik-Messe in Brünn, Tschechien, für die Firma "AGRAR-bag"

2) Medizin 
a) Mitarbeit an der Übersetzung von Webseiten zur Plastischen Chirurgie
b) Übersetzungen für Kureinrichtungen und Kliniken der Plastischen Chirurgie, wie zum Beispiel "Lázně Libverda" und "Asklepion"
c) Mitarbeit an der Übersetzung einer Studie zur Markteinführung eines neuen Medikaments ("Pradaxa" oder "Dabigatran")
 
3) Recht
Texte aus dem Bereich Wirtschaftsrecht, Verträge und Allgemeine Geschäftsbedingungen
 
4) EDV
Mitarbeit an der Übersetzung von Webseiten zu einem Anti-Malware-Programm
 
5) Computerspiele
Mitarbeit an der Übersetzung von zwei Online-Rollenspielen (MMORPG - "Echo of Soul" und "Blade and Soul")
 
6) Wirtschaft und Marketing
Mitarbeit an der Übersetzung von Webseiten, Marketingmaterial und technischen Informationen der Firma "2N TELEKOMUNIKACE a.s."  
 
7) Elektronik
Übersetzung der Webseiten der Firma "HOKAMI s.r.o."
 
Arbeitserfahrungen als Angestellter in Tschechien und Deutschland habe ich in folgenden Bereichen sammeln können:
*Wirtschaft allgemein (Kostenvoranschläge, Marketingtexte und Material aus dem Bereich Kundendienst, Wirtschaftsrecht und Verträge)
*EDV (Software, Hardware, Betriebssysteme, Netzwerktechnologien, Lokalisierungsprojekte)
*Maschinenbau (Handbücher und Anleitungen zu kleinen Haushaltsgeräten, Schienenfahrzeuge - Instandhaltung, Bau und Ersatzteile)
*Bauwesen (Modernisierung von 2 Supermärkten in Berlin)
*Logistik und Transport (Schienengüterverkehr, Schüttgut, Kombinierter Verkehr)
 
Ich "spiele" gerne mit mobilen Technologien, also Smartphones, Tabletts u.ä., und kenne die gängigen mobilen Betriebssysteme Android, iOS und Windows Phone, d.h. ich kann sie einrichten, in Betrieb nehmen und warten.

Auf meinem Laptop nutze ich meist Linux Mint (auf Ubuntu 14.04 bzw. Debian basierend), habe aber auch Windows 10 installiert und nutze es gelegentlich.
Mein CAT-Programm der Wahl ist memsource.


Viel Spaß beim Surfen, hier und anderswo! ;-)
Und bei Fragen einfach melden, per E-Mail oder Handy.


Liebe Grüße

Sven


Dear visitors,


Sven is my name, I am a German native speaker and freelance translator and interpreter for the language combinations Czech/Slovak > German and English > German.

I am living in Vienna and Prague.

Shortly about me:
I studied "information- and communication management" at the "Neisse-University". That is an international university and study program in English, which runs at three universities, in three countries: TU Liberec (Czech Republic), TU Wroclaw (Poland) and FH Zittau/Görlitz (Germany).
The subjects are a combination of topics from economy, IT, languages and communication.
The studies were completely in English, because we students were from different countries, mostly from Poland, the Czech Republic and Germany.
You may find a detailed list of all subjects in my Bachelor certificate here on my profile.

Here a short overview of my experiences and projects as a translator and interpreter:

1) agriculture
already two times interpreting on a big agro-technical trade fair in the Czech Republic, "TechAgro", in Brno, for the company "AGRAR-bag"

2) medicine
a) cooperation on the German translation of web pages about cosmetic surgery
b) translations and proofreading for spa towns and companies, for example "Lázně Libverda" or "Asklepion"
c) cooperation on the German translation of the pharmacovigilance for a new medical called "Dabigatran"
d) translation of doctor`s reports

3) law
texts from and about commercial law, contracts and general terms and conditions

4) IT
cooperation on the proofreading of web pages for an anti-malware software

5) video games
cooperation on the German translation of online role playing games (MMORPG - „massive multiplayer online role playing game“ - „Echo of Soul“ and „Blade and Soul“)

6) marketing and economy
cooperation on the German translation of web pages, marketing material and technical information for the company "2N TELEKOMUNIKACE a.s."

7) electronics
German translation of the web pages for the company "HOKAMI s.r.o."
 
Other fields, where I could gain experiences - as a freelance translator, interpreter and employee - are:


*economy in general (cost estimates, marketing material and material for the customer service, commercial law and contracts)
*IT (software, hardware, operating systems, network technologies, localization)
*vehicle technology and mechanical engineering (manuals and short descriptions of small electrical devices, rail and commercial vehicles)
*civil engineering (refurbishment of 2 supermarkets in Berlin)
*freight forwarding (inter modal transports, railway freight shipment, bulk goods)

I like to "play" with mobile technologies, so I know how to set up, troubleshoot, maintain and root Android, iOS and Windows Phone devices. My notebook is dual boot with Windows 10 and Linux Mint (Ubuntu 14.04 and Debian based), and mostly I am using memsource as my CAT-tool.


Have fun browsing, here and elsewhere on the internet! ;-)
And don`t hesitate to contact me via mail or phone in case of any questions.


Lovely greetings

Sven


Milé návštěvníci,

Sven je můj jméno, jsem rodilý mluvčí Němčiny a překladatel a tlumočník „na volné noze“ (OSVČ) v jazykových kombinacích Čeština/Slovenština > Němčina a Angličtina > Němčina.

Žijí střídavě v Praze a ve Vídně.

Krátce něco o mně:

Dostudoval jsem bakalářský studium „informační a komunikační management“ na mezinárodní univerzitě Nisa (Neisse-University), což je studium základů ekonomiky, informatiky a jazyků Češtiny, Polštiny a Němčiny – podle původu studentů.
Studium probíhalo v Angličtiny, trvalo 3 roky, a každý rok jsme studovaly na jiné univerzitě: první rok na TU v Liberci, v ČR, druhý rok v Polsku, na TU Wroclaw, a třetí rok v Německu, na FH Zittau-Görlitz. „FH“ je něco jako VÚT nebo ČVÚT v České republice.
Podrobný seznam studijních předmětů najdete v mém bakalářským certifikátu na této stráně.


Tu najdete krátký seznám mých dosavadních zkušenostech jako překladatel, tlumočník a jazykový korektor:

1) zemědělská technika
opakovaný činnost jako tlumočník na výstavě „TechAgro“ v Brně, pro německou firmu „AGRAR-bag

2) medicínu
a) spolupráce pří tvoření a překladu webu o plastické chirurgie do Němčiny
b) překlady webových stránek a reklamního materiálů pro Lázně a kliniky plastické chirurgie
c) překlady lekářských správ
d) spolupráce pří překladu studie k zavedení nového léku ("Pradaxa", nebo i "Dabigatran")

3) právo
překlady smluv, všeobecných podmínkách, a textů od úřadů a státních institutech

4) informatika
korektury německé verze webových stránkách programu proti škodlivého softwaru

5) počítačové hry
spolupráce pří překladu a jazykových korektur počítačových her ze žánru MMORPG („massive multiplayer online role playing game“ - „Echo of Soul“ a „Blade and Soul“)

6) ekonomika a marketing
spolupráce pří překladu webových stránek, marketingového materiálu a technických manuálů pro firmu „2N TELEKOMUNIKACE a.s.“    

7) elektronika
překlad webových stránek Liberecké firmy „"HOKAMI s.r.o."


Navíc jsem mohl získat následující další profesní zkušenosti jako překladatel, tlumočník a zaměstnanec různých firem, převážně v České republiky:

* ekonomika všeobecně (cenové nabídky, propagační materiál a texty z oblasti zákaznická podpora, ekonomická práva, smlouvy)
* IT (Software, Hardware, operační systémy, sítové technologie, lokalizace programů a appů)
* strojírenství (manuály a návody k malým domácím spotřebičů, železniční vagony – oprava, náhradní díly, užitkové vozy – brzdové systémy)
* stavebnictví (rekonstrukce dvou supermarketů v Berlíně – zednictví, elektroinstalace, chladicí technologie, ochrana proti požárů,…)
* logistika a doprava (mezinárodní železniční doprava, kombinovaná doprava, sypké hmoty)

Milují různé mobilní technologie, a mám proto zkušenosti s administrací, konfigurací a provozem mobilních operačních systémů Android, iOS a Windows Phone.
Na mým počítače používám Linux Mint (zakládá se na Ubuntu 14.04 resp. Debianu), ale i Windows 10.
Můj oblíbený překladatelský program je memsource, mám ale i zkušenosti s CAT-nástrojů TRADOS a memoQ (na základě zapůjčených licenci a testovacích verzí).Přejí Vám hodně zábavy pří surfování, zde a jinde na webu! ;-)
A neváhejte mně kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu v případě dotazů.Srdečné pozdravy

Sven


DOWNLOADS

CV_Sven_Portz.pdf
Lebenslauf_Sven_Portz.pdf
Bachelor-Zeugnis.pdf
Adobe InDesign Zertifikat Prag.pdf
Taxischein_Berlin.pdf
zivnostensky_list_Sven_Andris_Portz.pdf